Energiforbruk i boliger
Ved å kjenne til energiforbruket i boligen kan man med enkle tiltak redusere både olje- og strømregningen betraktelig.
Råd om energisparing
Du sparer ca. 5 % av fyringsutgiftene for hver grad du senker temperaturen. Har du elektriske varmeovner i tillegg til sentralvarmeanlegg, lønner deg seg å ha et felles energi- styringssystem der el-ovnene er med.
Hvordan kan du redusere energiforbruket?
Hvordan kan du redusere energiforbruket, uten å skru ned varmen? Regelmessig service av sentralvarmeanlegget reduserer ditt årlige oljeforbruk og sikrer anlegget lang levetid!
Mindre forurensning – Bedre miljø
Mange tror fremdeles at elektrisk kraft er den minst forurensende energikilden, fordi de tror at all strøm produseres av vannkraft.
Førstehjelp for fyringskunder
Sjekkliste for sentralvarmeanlegget ditt. Forebygging ved hjelp av kontroll.
Førstehjelp for parafinkunder
Gjelder både for pottebrennere og vekebrennere. Gir råd om opptenning og slukking samt om feilsøking hvis kaminen ikke tenner. NB! Tenn aldri opp en varm kamin!