Ogna Golfklubb

 

Midt i skillet av det varierte kulturlandskapet på Jæren,
der de landstrakte slettene møter fjellene i sør, ligger Ogna Golfklubb.

 

Banen er flott plassert med god livd fra vinden og et landskap som lager en kjempeflott ramme rundt banen.
Ogna Golfklubb ble stiftet 20.02.2002 og tatt opp som medlem i NGF i mai som klubb nr.189. Banen ble åpnet 21.06.2003

 

Hovedbanen er anlagt i et område mellom Ogna Camping i nord og Ogna sentrum i sør, langs riksveg 44.
Arealet som i dag er innregulert til golf formål er stort nok til å gi plass til en lun og spennende 9 hulls bane av ypperste kvalitet.
Jordsmonnet er sandholdig jord som gir god drenering og derfor er godt egnet til golfbane.
Golfbanen vil være av parkbane karakter. Ogna Golfklubb har bygget en spillevennlig og høykvalitativ bane med store og førsteklasses greener etter etablert standard. Etter som banen er relativ flat, vil terrenget og topografien rundt bli brukt for å få de variasjoner som skal til for at alle skal finne banen interessant, spennende og utfordrende.

 

Korthullsbanen på Ogna har seks hull.
Avstanden mellom hullene er fra 55 til 85 meter.
Banen passer godt til å øve på korte presisjonsslag, både for nybegynnere og for veteraner som trenger litt finpussing

 

Ogna Golfklubb har i overkant 400 medlemmer.

 

De har et samarbeid med Hå Kommune der de gir golftilbud (Golf Grønn Glede) til grupper og enkeltpersoner som ønsker å bedre sin livssituasjon, og som av ulike årsaker jar utfordringer i hverdagen. I golf kan alle spille og konkurrere på sitt nivå. Golf har ingen aldersgrense. Felles er opplevelsen av glede ved spillet i kombinasjon med fin naturopplevelse og sosialt samhold. Hå idrettsråd har også valgt Ogna Golfklubb som samarbeidspartner i folkepulsen. Prosjektet har som mål å få flere innaktive voksne i fysisk aktivitet.

 

Golf gir mye frisk luft, mosjon og psykisk velvære.

På en 9 hulls runde går du ca 5-6 km eller 8000 skritt og forbrenner ca 1000 kcal.

Dette sammen med samhold og golfglede gir golfere et rikere liv og lengre levetid

 

 

Les mer på Ogna Golfklubb sin hjemmeside ved å trykke her