AdBlue

AdBlue for transportnæringen

Vi leverer Adblue over hele Norge, og har i tillegg AdBlue-anlegg på noen av våre fyllestasjoner (Sjekk stasjonsoversikten under Fyllestasjoner).

 

Informasjon om AdBlue

AdBlue® reduserer utslipp av NOx fra dieselkjøretøyer utstyrt med SCR teknologi (Selective Catalytic Reduction) , og oppfyller dermed kravene gitt i EU-standardene Euro IV og V. SCR teknologien er valgt av 80 % av alle lastebilprodusenter i Europa. AdBlue® fylles på den separate AdBlue® tanken, og er en ikke giftig,ikke brannfarlig, fargeløs urea løsning som er garantert å oppfylle de strenge kvalitets kravene gitt i standarene ISO 22241/DIN 70070.

AdBlue® sørger for at katalysator ikke blir forurenset og ødelagt, og for best mulig ytelse i SCRsystemet.

 

  

Vi har lager av Adblue på Vigrestad. Alle priser er hentet lager Vigrestad 

 

 Priser AdBlue:

   
1000 liter Container Kr. 3.85,- pr.liter eks.mva.
210 liter fat Kr. 7,00,- pr.liter eks.mva.
Elektrisk pumpe m/telleverk Pris på forespørsel